Sac - Nylon positive pois - 55 Litres - VioletGarmol